Masz pytania?

Ubezpieczenia komunikacyjne

Rozdzielacz

– ubezpieczenie obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim zgodnie z Ustawą z dnia 22.05.2003r z późniejszymi zmianami

– Zielona Karta – rozszerzenie obowiązkowego Ubezpieczenia OC na kraje poza unijne

– ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdu- trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon, koszty leczenia

– ubezpieczenie auto-casco – utrata i uszkodzenie pojazdu

– ubezpieczenie Asisstance – pomoc w razie wypadku i awarii m.in.: holowanie, pojazd zastępczy, kontynuacja podróży, zakwaterowanie, dowóz paliwa

– ubezpieczenie szyb w pojeździe od uszkodzeń i stłuczenia – naprawa lub wymiana szyb samochodowych bez wpływu na szkodowość

– ubezpieczenie bagażu przewożonego w pojeździe od uszkodzeń i kradzieży

– ubezpieczenie zdrowotne związane z wypadkiem komunikacyjnym

– ubezpieczenie Ochrony Prawnej-organizacja i pokrycie kosztów pomocy prawnej – zdarzenia w ruchu drogowym

– ubezpieczenie nabytych zniżek w zakresie OC lub auto-casco – utrzymanie zniżki za bezszkodowość  po jednej szkodzie.