Masz pytania?

Ubezpieczenia turystyczne

Rozdzielacz

– ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w trakcie wakacji letnich lub zimowych z możliwością rozszerzenia ochrony o sporty zimowe, wodne lub ekstremalne – pomoc medyczna, pobyt w szpitalu, transport medyczny, koszty ratownictwa w górach i na morzu

– możliwość ubezpieczenia kosztów leczenia na skutek ryzyka terroryzmu

– możliwość rozszerzenia odpowiedzialności w kosztach leczenia za choroby przewlekłe

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w trakcie pobytu za granicą

– pomoc assistance za granicą w razie zdarzenia medycznego lub losowego, w tym pomoc prawna

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków indywidualnie w trakcie wyjazdu zagranicznego

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków grupowo na czas wycieczki krajowej lub zagranicznej

– ubezpieczenie bagażu albo sprzętu sportowego m.in. narty, rowery itp. od zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, wandalizmu

– roczne ubezpieczenie kosztów leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z tytułu pracy zarobkowej dla osób często podróżujących tam i z powrotem