Masz pytania?

Majątek prywatny

Rozdzielacz

– ubezpieczenie domu lub mieszkania od zdarzeń losowych: akcja ratownicza, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, pożar, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, spływ wód po zboczach, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, upadek masztu, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi

– ubezpieczenie garażu lub budynków gospodarczych od zdarzeń losowych

– ubezpieczenie architektury ogrodu od zdarzeń losowych m.in. ogrodzenia, altanki, meble ogrodowe, narzędzia gospodarcze, grille, wyposażenie placu zabaw, roślinność

– ubezpieczenie wyposażenia oraz mienia ruchomego znajdującego się w domu lub mieszkaniu oraz w pomieszczeniach do nich przynależnych, tj. piwnicy, garażu, strychu od zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu

-ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych w domu lub mieszkaniu od stłuczenia lub pęknięcia

-ubezpieczenie torebki, bagażu, np. telefon, tablet czy klucze poza domem od zdarzeń losowych, od rabunku i kradzieży, od wandalizmu, od konsekwencji  wypadku komunikacyjnego

-ubezpieczenie roweru w domu i poza nim od zdarzeń losowych oraz od kradzieży i rabunku

– ubezpieczenie domu w budowie, urządzeń technicznych, materiałów i surowców budowlanych od katastrofy budowlanej oraz zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu

– ubezpieczenie nagrobków od zdarzeń losowych, wandalizmu i kradzieży

– ubezpieczenie assistance w domu: usługi są realizowane w przypadku wystąpienia lub zagrożenia wystąpienia uszkodzenia lub zniszczenia mienia wskutek zdarzeń losowych, powodzi lub awarii w miejscu ubezpieczenia, dodatkowo oferowana jest pomoc interwencyjna specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, stolarz, szklarz, elektronik, technik urządzeń alarmowych i domofonowych), naprawa sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV

– ubezpieczenie assistance medyczne: usługi są realizowane w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku wymagających pomocy medycznej na terytorium Polski dla Ubezpieczonego lub jego osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wobec osób trzecich za uszkodzenia osoby lub jej mienia, również w związku z użytkowaniem nieruchomości i np. podczas uprawiania sportów rekreacyjnych lub szkody wyrządzone przez dzieci

-ubezpieczenie domków letniskowych i ich wyposażenia od zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku

-ubezpieczenie jachtów żaglowych oraz motorowych w ramach OC i casco

– ubezpieczenie ochrony prawnej – gwarantuje zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych, czyli np. wynagrodzenia dla pełnomocnika lub koszt prowadzenia rozprawy w postępowaniu cywilnym lub karnym