Masz pytania?

Rejestracja pojazdów

Rozdzielacz

Kto może wnioskować o dowód rejestracyjny?

O dowód rejestracyjny pojazdu może wnioskować jego właściciel lub upoważniona przez niego osoba. Jeżeli pojazd ma współwłaścicieli, przy dokonywaniu formalności w urzędzie muszą znajdować się wszyscy z nich. Współwłaściciele mogą jednak udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie, tutaj jednej z osób z naszego Biura.

Ile mam na to czasu?

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego należy złożyć w terminie 30 dni od zakupu pojazdu lub zmiany danych zawartych w dokumencie.

Wnioskować o dowód rejestracyjny możesz gdy:

 • chcesz zarejestrować nowy lub używany pojazd kupiony w Polsce,
 • chcesz zarejestrować nowy lub używany pojazd kupiony za granicą z kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • chcesz zarejestrować nowy lub używany pojazd kupiony za granicą z kraju spoza Unii Europejskiej,
 • utraciłeś dokument,
 • twój dokument został skradziony,
 • twój dokument jest uszkodzony lub nieczytelny,
 • zmianie uległy twoje dane osobowe lub adresowe.

Kompleksowa rejestracja pojazdów oferowana przez nasze Biuro to:

 • rejestracja pojazdu
 • przerejestrowanie pojazdu
 • zgłoszenie zbycia pojazdu
 • zgłoszenie nabycia pojazdu
 • wyrabianie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • wyrabianie duplikatu tablic rejestracyjnych
 • deklaracje akcyzowe AKC-US
 • podatek od wzbogacenia PCC-3
 • tłumaczenie przysięgłe z każdego języka
 • opinie rzeczoznawcy