Masz pytania?

Ubezpieczenia rolne

Rozdzielacz

– obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych  na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22.05.2003r.

– obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22.05.2003r.

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności agroturystycznej

– możliwość ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od zdarzeń losowych spoza ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

– ubezpieczenie budowli od zdarzeń losowych spoza ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: ogrodzenie, wiata, pergola, fontanna, grill murowany, huśtawka, podjazd, szambo, trafostacja, słupy oświetleniowe

– ubezpieczenie mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, od przepięć oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku

– ubezpieczenie ruchomości domowych oraz sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, przepięć i kradzieży z włamaniem i rabunku

– ubezpieczenie sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów od zdarzeń losowych

– ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych od zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kolizji

– ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia

– ubezpieczenie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe) od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, od padnięcia i uboju z konieczności w wyniku choroby lub wypadku

-ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich i osób pracujących w gospodarstwie rolnym

– ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadacza ciągnika rolniczego oraz przyczepy rolniczej na preferencyjnych stawkach