Masz pytania?

Ubezpieczenia

Rozdzielacz
Szukasz dobrego ubezpieczenia? Polisy na życie, korzystnego OC, AC NNW, ubezpieczenia majątku prywatnego, turystycznego, firmowego, rolnego? Mamy je wszystkie! W obecnej chwili współpracujemy z ponad 20-oma firmami ubezpieczeniowymi cały czas poszerzając i doskonaląc naszą ofertę. Sprawdź naszą ofertę i daj nam znać, w czym możemy Ci pomóc.

604 117 257 - Natalia Grzelak
501 014 782 - Leszek Kulferst
698 816 706 - Joanna Kłakulak

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, zielona Karta, ubezpieczenia graniczne, Assistance, szyby, bagaż i wiele innych – sprawdź!

Ubezpieczenie majątku prywatnego

Dom lub mieszkanie, garaż lub budynki gospodarcze, architektura ogrodowa, wyposażenia oraz mienia ruchomego, wiele innych - sprawdź!

Ubezpieczenia turystyczne

Koszty leczenia i assistance za granicą, OC w życiu prywatnym za granicą, NNW na czas wycieczki krajowej lub zagranicznej, bagaż podróżny i sprzęt sportowy podczas podróży i wiele innych – sprawdź!

Ubezpieczenia na życie

Następstwa nieszczęśliwych wypadków indywidualnie lub grupowo, Ubezpieczenia dzieci szkolnych, przedszkolnych i w żłobku, ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy i indywidualnie, ubezpieczenia na życia z cesją na bank zabezpieczające kredyt i wiele innych – sprawdź!

Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenie budynków firmowych od zdarzeń losowych, ubezpieczenie środków obrotowych, wyposażenia, elektroniki od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i wiele innych – sprawdź!

Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie OC działalności agroturystycznej i wiele innych - sprawdź!