Masz pytania?

Zgłoszenie szkody

Rozdzielacz

Jeśli zdarzył się wypadek lub kolizja drogowa z czyjejś winy – musisz mieć następujące informacje: nr polisy i nazwę firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku,  imię i nazwisko kierowcy oraz dane posiadacza pojazdu, marka, model i nr rejestracyjny pojazdu oraz oświadczenie sprawcy opisujące całe zdarzenie – przykładowe druki takiego oświadczenia poniżej – przygotuj swój dowód rejestracyjny i zgłoś szkodę w Firmie sprawcy lub u swojego ubezpieczyciela jeśli oferuje on bezpośrednią likwidację szkód (wyjaśnienie poniżej).

Jeśli twoje mieszkanie lub dom uległy zniszczeniu, nastąpiło zakończenie leczenia i chcesz zgłosić szkodę NNW, uszkodziłeś swój pojazd i chcesz go naprawić w ramach AC – wybierz Firmę, w której jesteś ubezpieczony, przygotuj nr polisy oraz listę i wstępną wycenę uszkodzeń  i zgłoś szkodę u swojego ubezpieczyciela.

Są dwie formy zgłoszenia szkody: telefoniczna oraz internetowo poprzez stronę www ubezpieczyciela. Poniżej nr telefonów oraz adresy stron do zgłaszania szkód.

ALLIANZ:  telefon: 224 224 224

https://www.allianz.pl/dla-ciebie/szkody-i-roszczenia/szkody-online/zgloszenie-i-status-online/

BALCIA: telefon: (22)274 22 22

https://www.balcia.pl/pl/szkody

BEESAFE: telefon: 500 965 626

https://beesafe.pl/zglos-szkode/

BENEFIA: telefon: (22)2122030

https://zgloszenie.benefia.pl/

COMPENSA / COMPENSA ŻYCIE: telefon:  (22) 501 61 00 

https://zgloszenie.compensa.pl/

ERGO HESTIA / MTU / YOU CAN DRIVE: telefon: 801 107 107 , (58) 555 55 55

https://www.ergohestia.pl/zglos-szkode/

EUROINS: telefon: (22)243 84 84

https://eins.pl/zgloszenie-szkody/

GENERALI / GENERALI ŻYCIE:  telefon: 913 913 913

https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/

GENERALI AGRO: telefon: (61) 85 84 808 , 913 913 913

https://generaliagro.pl/klient-indywidualny/zglos-szkode/

INTER RISK:  telefon: (22) 575 25 25

https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

INTER POLSKA telefon: 801 803 000

https://interpolska.pl/grupa-inter/strefa-klienta/zglos-szkode/

LINK4: telefon: (22) 444 44 44

https://www.link4.pl/claims

PROAMA: telefon: 815 815 815

https://www.proama.pl/likwidacja_szkody/#

PZU: telefon: 801 102 102, (22) 566 55 55

https://zgloszenie.pzu.pl/#/

TRASTI: telefon: (22)2509373

https://trasti.pl/pl/pomoc/zglos-szkode

TUW „TUW”: telefon: (22) 545 39 50

https://tuw.pl/zglos-szkode/

TUW  TUZ: telefon: 22 327 60 60

https://www.tuz.pl/index.php/zglos-szkode/zgloszenie-szkody-komunikacyjnej

UNIQA: telefon: 801 597 597, 42 66 66 500

https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/elektroniczne-zglaszanie-szkod

WARTA / HDI / WARTA ŻYCIE: telefon: 502 308 308

https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-szkody/

WIENER: telefon: (22) 469 69 69

https://wiener.pl/zglos-szkode