You are currently viewing Nowa zniżka na Nowy Rok

Nowa zniżka na Nowy Rok

Już jest NOWA zniżka na Nowy Rok, od dziś tj.: od dnia 8.01.2018r. do 28.02.2018r. każdy Klient, który zdecyduje się na zakup produktu „WARTA Sposób na Raka” otrzyma  25 % zniżkę. 

UWAGA – WARUNKI SKORZYSTANIA ZE ZNIŻKI:

  • zawarcie umowy w opcji rozszerzonej,
  • zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia z tytułu nowotworu w wysokości co najmniej 125 000 zł,
  • zawarcie umowy ze składką (po zniżce):

– miesięczną w wysokości co najmniej 75 zł,

– kwartalną w wysokości co najmniej 221 zł,

– półroczną w wysokości co najmniej 437 zł,

– roczną w wysokości co najmniej 857 zł,

  • wyrażenie zgody (przy zawarciu umowy ubezpieczenia) na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz
  • podanie we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail oraz
  • brak jakiejkolwiek (czynnej lub rozwiązanej) umowy ubezpieczenia WARTA SPOSÓB NA RAKA zawartej przed dniem 8.01.2018r.,
  • zniżka nie łączy się ze zniżką VIP,
  • składka po zniżce nie może być niższa niż ustalone składki minimalne,

 Zniżka obowiązuje w okresie pierwszych 5-ciu lat trwania polisy.

Dodaj komentarz