You are currently viewing Zniżki dla rodzin wielodzietnych

Zniżki dla rodzin wielodzietnych

TUW „TUW” jako Partner programu oferuje wielodzietnym rodzinom posiadającym  Karty Dużej Rodziny, zniżki w wysokości do 30%, w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gopspodarstw rolnych, następstw nieszcześliwych wypadków, a także do 15 % zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych dla pojazdów należących do rodziny.

 

Dodaj komentarz